Vad gäller?

ROT-avdrag

I många fall av renoveringsarbeten så har man som privatperson möjlighet att göra ROT-avdrag. Läs mer här!

 

Solcellsmontering

Sedan den 1 juli 2017 gäller de nya starkströmsföreskrifterna i Sverige. Det innebär bland annat att allt arbete med solcellsmontering klassas som elinstallationsarbete och får då endast utföras av företag som är registrerade hos elsäkerhetsverket. Läs mer här!

 

Köpa elmateriel själv

Kan man som konsument själv tillhandahålla elmateriel? Installatörsföretagen har tagit fram en broschyr som behandlar detta.  Läs mer här!