Solcellsinstallation

Ta vara på solens energi!

Vanligtvis monteras solceller i en solcellsanläggning på husets tak. En växelriktare omvandlar för att kunna användas i hushållet till exempel. En installerad solcellsanläggning kräver minimalt med underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan störa driften. Det kan också finnas möjlighet att söka bidrag för installation av anläggning. Mer information kan man få av sin lokala Länsstyrelse som hanterar detta.

Förutsättningar i Sverige

Vi bor ju i Norra Europa. Skiner verkligen solen tillräckligt mycket här för att det skall löna sig? Ja faktiskt! Sverige har fina förutsättningar för solel. Solinstrålningen är nästan lika hög som i centrala Europa. I norra Sverige är instrålningen från solen cirka 800 kWh/m2, i södra Sverige är den ungefär 1000 kWh/m2 och på Gotland, Öland  och delar av Sveriges östkust 1100kWh/m2.